Kürkçü: HDP yeni anayasa tartışmalarını halka taşımanın yolunu bulmalı

img

İSTANBUL - Var olan anayasanın bir kontra anayasası olduğunu söyleyen HDP Onursal Başkanı Ertuğrul Kürkçü, “HDP, yeni anayasa tartışmasını Demokratik Cumhuriyet mücadelesinin öz güçleri olan büyük halk kitlelerine taşımanın yolunu arayıp bulmalıdır” dedi. 

24 Haziran 2018 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” adıyla yeni bir sistem devreye konuldu. Yeni sisteme geçiş, rejim değişikliği tartışmalarını da beraberinde getirdi. Rejim değişikliği tartışmaları, 31 Mart yerel seçimlerinde AKP’nin elinde bulunan birçok büyük ili kaybetmesiyle daha da alevlendi. “Yeni anayasa” ve “Cumhurbaşkanlığı sistemi” tartışmaları, 23 Haziran’da yenilenen İstanbul seçimlerinden sonra ülke gündeminin ilk sırasına oturdu. Halkların Demokratik Partisi (HDP) Onursal Başkanı Ertuğrul Kürkçü, yeni anayasa tartışmalarını değerlendirdi.
 
YAZILI OLMAYAN ANAYASA
 
Türkiye’de yürürlükte olan Anayasa'nın 1980 askerî darbesi sonucu oluştuğunu hatırlatan Kürkçü, yasa yürürlüğe girdiğinden beri birçok değişikliğe uğradığını belirtti. Yapılan değişikliklerin her birinin ötekini inkâr eden değişiklikler olduğunu ifade eden Kürkçü, “Sonunda devlet idaresi içinden çıkılması imkansız bir labirente dönüştü. Bugün Türkiye’nin gerçekte hangi devlet şemasına dayalı olarak yönetildiğini Erdoğan dahil hiç kimsenin bilmediğini söylemek abartı sayılmaz. Konu devletin ‘zor tekeli’ne geldiğindeyse ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ adı verilen bugünkü ‘Reislik’ rejimi 12 Eylül Anayasası'nın otoriter ve baskıcı hükümlerini uçlara taşıdığını söyleyebiliriz. Türkiye pratikte Erdoğan’ın aklına estikçe gürlediği keyfi buyrukları, öfke nöbetleri ve düpedüz atmasyonlarının norm haline gelmesiyle her gün yeniden başa sarılan bir ‘yazılı olmayan anayasa’ ile yönetiliyor” diye vurguladı. 
 
KONTRA ANAYASASI
 
“12 Eylül Anayasası esasen bir ‘toplumsal sözleşme’ değil Türkiye Cumhuriyeti’nin bir Milli Güvenlik Devleti olarak yeniden kuruluş senedidir” diyen Kürkçü, sözlerini şöyle sürdürdü: “Silah zoruyla gidilmiş bir referandumla askerî diktatörlüğe anayasal statü kazandırmak hedefiyle 1961 Anayasası üzerine yazılmış bir ordu talimnamesidir. ‘Tek millet’ dayatması 1961’e göre daha belirgindir. İttihat Terakki’nin devlet zoruyla ‘Türklük inşası’ stratejisinin ‘Türk-İslam sentezi’ zihniyetiyle restorasyonudur. Aynı zihniyet çerçevesinde ‘zorunlu din dersi’ dayatması da bir ‘muhafazakâr Türk-Kürt bloğu’ inşası hedefiyle taşrada ve Kürdistan’da darbeye rağmen süregitmekte olan devrimci harekete karşı seferberliğin bir unsurudur. Özgürlük değil güvenlik eksenlidir. Özetle mevcut anayasa bir kontra anayasadır.”  
 
‘BİRÇOK SONUCU OLACAKTIR’
 
AKP-MHP-Ergenekon bloğunun 23 Haziran’da yenilenen İstanbul seçimlerinden sonra katmerleşerek süren yenilgisi sonrasında "Başkanlık Rejimi"nin sorgulanmaya başlandığını ifade eden Kürkçü, bunun doğal bir durum olduğunu söyledi. Türkiye’deki siyasi kuvvet dengesinin değiştiğini dile getiren Kürkçü, “İktidarın toplumu kontrol mekanizmaları yerel ölçekte elinden çıktı. Anayasa referandumu ve Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle kazanılan ‘üstünlük’ yalan, hile ve şiddetin eseriydi. Bu açıkça görüldü. Toplumun kuruluş halindeki ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni geri dönülmezce kabullendiği izlenimi silindi gitti. Bunun ister istemez siyasal, toplumsal, ekonomik, hukuksal, diplomatik ve askerî sonuçları olacaktır” dedi.  
 
ÖCALAN'IN MESAJLARI
 
2013 ile 2015 yılları arasında İmralı’da yapılan görüşmelerde PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın yeni anayasa konusunda pek çok kez görüş açıkladığını belirten Kürkçü, “Tecridi sona erdiren politik durum, tarihsel bağlam ve bunun geçmiş müzakerelerin odak noktalarından biri olmasından ötürü ‘anayasa’ konusu ister istemez akla gelir” dedi. HDP’nin de yeni anayasa konusunda ısrarla çağrılar yaptığını hatırlatan Kürkçü, “CHP, İYİ Parti ile Saadet Partisi’nin bir ortak komisyon oluşturdukları biliniyor. AKP’de sistemin ‘rehabilitasyonu’ndan söz açtı. Bahçeli dahi, ‘sistemin giderilebilecek eksiklikleri’nden dem vurdu. Demek ki, Öcalan son mesajları doğrultusunda ‘siyasal sistem’ ve ‘anayasa’ konusu parlamento içinde ve dışındaki bütün unsurlarıyla birlikte Türkiye ve Kürdistan siyasetinin gündemine yerleşiyor ve ön sıralara doğru ilerliyor. Yeni gündemin oluşumunda Kürt özgürlük mücadelesi hem nesnel hem öznel olarak tayin edici bir rol oynamaya devam ediyor” diye belirtti. 
 
'HDP BÜYÜK GEDİKLER AÇTI'
 
Var olan anayasal pratiğin halklara şiddet, sömürü, yolsuzluk, ayrımcılık, kayırmacılık, zorbalık, inkar, savaş ve işkence olarak döndüğünü sözlerine ekleyen Kürkçü, “Nefret söyleminin kamusallaşması önündeki bütün engeller bizzat Erdoğan tarafından bu ‘yazılı olmayan anayasa’ vasıtasıyla yıkılarak nefret gündelik dile yerleştirildi. Kürtlere yönelik ırkçılık ve sömürgecilik hem kamu görevlileri arasında hem medyada mecburiyet oldu. ‘Yazılı olmayan anayasa’ sonunda toplumu yukarıdan aşağıya ‘sürü’ye dönüştürmek hedefiyle devletin ideolojik ve zor aygıtların kaynaştırdı. Başta HDP olmak üzere her türlü baskıya karşın demokrasi ve onur kavgasını sürdüren toplumsal ve demokratik güçlerin direnişi bu ‘yazılı olmayan anayasa’da büyük gedikler açtı. Bugün yeniden sahici bir ‘yeni düzen’ tartışmasını yapabilmenin eşiğine gelmemizi ‘umut ilkesi’nin demokrasi güçlerinin elinde her şeye karşın yeniden üretilmiş olmasına borçluyuz” ifadelerini kullandı.  
 

‘TBMM İÇ TÜZÜK’TEKİ DEĞİŞİKLİKLE KENDİ DİLİNİ KESTİ’

“TBMM 2016- 17’de iç tüzükte yaptığı değişikliklerle kendi dilini kesti” diyen Kürkçü, şunları dile getirdi: “İfade özgürlüğü hakkını AKP-MHP çoğunluğunun zincirlerinden boşanmış gericiliğine kurban etti. Bugün TBMM Genel Kurulu’nda Türkiye’deki muhtemel ‘anayasa değişikliği’nin mücbir sebeplerinden biri olan ‘dört parça Kürdistan’ gerçekliğine atıfta bulunmak, ‘kendi kaderini tayin hakkı’nı olumlamak, devletin ırkçı karakterini masaya yatırmak, Türkiye’nin idari yapısının vilayetlere değil, örneğin bölgeler ve eyaletlere dayandırılmasını tartışmak; Ermeni, Asuri-Süryani, Pontus soykırımlarına dair gerçekleri sergilemek genel kuruldan ve komisyonlardan atılmayı ve yolluk ve ödeneklerin kesilmesini göze almayı gerektirir. 26. dönemden kalan davalar sonucunda hala hapsedilmekle yüz yüze vekiller vardır. Bir anayasa tartışması yapmak için lazım gelen iki demokratik şartın toplumsal katılım imkanları ve sınırsız ifade özgürlüğü mevcut olmayışı bir bakıma ‘yeni anayasa’ talebinin en meşru gerekçeleridir.”

‘İKİ NOKTADA DURP DÜŞÜNMEK KAZIM’

Kürkçü, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ne var ki, bir ‘yeni anayasa’ yapma gücüne ve imkanına sahip halk temsilcilerinden oluşan bir meclis mevcut değilse, üstelik TBMM çoğunluğu hem ülkede hem mecliste özgürlüklerin yerle bir edilmesinin başlıca müsebbibi olarak halka karşı savaşmaya devam ediyorsa durup iki noktayı düşünmek gerekir: Birincisi, bu iktidar ve bu siyasal ve kurumsal koşullar yerli yerinde dururken 23 Haziran sonrasında iyice kabaran halk enerjisini vekillerin dilini kesmiş olan TBMM’den hakkıyla ifade etmek mümkün müdür? Ne kadar belagat ustası olursanız olun uğruna on binlerin can verdiği özgürlüklerin hayat bulacağı bir siyasal rejim talebi Ezop diliyle tartışılabilir mi? Aradığımız, her şeyin adıyla çağrılacağı, siyaha siyah beyaza beyaz deneceği bir platform ise, TBMM öyle bir yer midir? İkincisi, halkların nasıl yaşamak ve kendilerini nasıl yönetmek istedikleri, çoğunluğu parti oligarşilerince tayin edilmiş, kendilerini seçenlerin birkaç yüzünü dahi tanımayan vekillerce karara bağlanabilir mi? Büyük çoğunluğu müesses nizamı tahkim misyonuyla siyasete atılmış vekillerden oluşan TBMM, mevcut bileşimi ve yapısıyla, bir ‘kurucu meclis’ olarak hareket edebilir mi? Yasama gücünü ‘Saray’a devretmiş, onun noterliğini kabullenmiş bir TBMM çoğunluğunun, diktatörlüğü üst üste yenilgiye uğratmış halkların zekasının, hayal gücünün, heyecanının, öfkesinin, bilgelik ve tahammülünün, yoksulluk ve yoksunluğunun, özlem ve umutlarının dili ve sözü olabilmesi mümkün mü?”

 
‘HDP DEMOKRATİK KAMPIN ÖNCÜSÜ’
 
“HDP liberal sirenlerin ‘yeni anayasa’ tartışmasını TBMM’ye kapatma çağrılarına kulaklarını tıkamalı ve tartışmayı Demokratik Cumhuriyet mücadelesinin öz güçleri olan büyük halk kitlelerine taşımanın yolunu arayıp bulmalıdır” diyen Kürkçü, son olarak şunları ifade etti:  “İnsanların kendi geleceklerini tartıştıkları zeminler oluşturmak, onlara taleplerini ifade edecekleri kanallar açmak, on binlerce derneği, binlerce sendikayı, mahalleleri, okulları, iş yerlerini, her yeri halkın meclisi kılmak demokratik kampın öncüsünü bekleyen görevler bunlardır. HDP, Demokratik Cumhuriyetin ‘anayasa’ yazarak kazanılamayacağı, ama bir ‘yeni, demokratik ve özgürlükçü anayasa’nın Demokratik Cumhuriyet için mücadelelere yaslanarak, halkların aşağıdan, doğrudan demokrasi zeminlerinden türeyen talep ve düşüncelerinin tercümesi olarak vücut bulacağı bilgisine sahiptir. Bu bilgiyle hem TBMM’de, hem TBMM dışında çalışmaya devam edecektir.” 
 
MA / Ferhat Çelik

Diğer başlıklar

05/12/2019
23:38 Urfa’da sağanak yağış hayatı felç etti
21:52 Baskın sırasında kalp krizi geçiren kadın hayatını kaybetti
21:07 ‘Kürt Kadınları Şiir Gecesi’ düzenlendi
20:58 Serêkaniye’de aynı anda 2 patlama
20:56 57 yaşındaki kalp hastası tutuklandı
20:32 Kağıthane İlçe yöneticisi gözaltına alındı
19:34 Üniversite öğrencisi genç intihar etti
18:19 Fikirtepe’de metrobüs kazası
18:16 İpek: Elektrik zamları devam edecek
17:48 Lozan’dan Cenevre’ye ‘Ulusal Birlik Yürüyüşü’ başladı
17:25 Muş’ta 2 İl Genel Meclis üyesi gözaltına alındı
17:21 'Hangi İnsan Hakları? Film Festivali’ 7 Aralık’ta başlıyor
17:06 Fransa’da süresiz genel grev başladı
16:55 Dörtlü Zirve’de Erdoğan’a Suriye sorusu: Ne zaman çıkacaksınız?
16:52 HDP’den ‘kadın katliamlarına’ ilişkin araştırma önergesi
16:27 Alparslan Kuytul tahliye edildi
16:04 Cinsel taciz davasında tanıklar dinlendi
15:46 PTT işçileri iş bıraktı
15:44 HDP’den Tahir Elçi cinayetine ilişkin 16 kritik soru
15:30 Engellilerden milletvekillerine 600 mektup
15:16 Batman’da tutuklamalar protesto edildi
15:12 Nusaybin Davası'nda hasta tutuklu Eroğlu'na 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis
15:04 Şenyaşarların ölümüne ilişkin iddianame 18 ay sonra hazırlandı: Olay değil aile soruşturuldu
15:00 Güven: Hasta tutukluların tedavileri engelleniyor
14:54 TTB ve SES ortak çağrı: AYM kararı uygulansın
14:28 Ceren Özdemir’in katil zanlısı tutuklandı
14:13 Koramaz: Kayyum rejimini püskürtemezsek tüm ülkede yaşayacağız
14:04 Doğa Koleji'nde velilerden iş bırakan öğretmenlere destek
13:59 Soylu’dan Ceren Özdemir açıklaması: Her uygulamayı eleştiremeyiz
13:57 2018 yılında tutuklama yüzde 14 arttı
13:27 Diyarbakır’da ‘ulusal birlik’ toplantısı
13:16 Gazeteci Yusuf Topaloğlu tutuklandı
12:52 Duruşmaya katılmayan polislerin savunması farklı mahkemelerde alındı
12:48 Merkez Bankası, 2020 para ve kur politikasını açıkladı
12:37 Muhabirimiz Çağlar ilk duruşmada beraat etti
12:24 Önlü: Kafa kesme uygulaması bir devlet geleneği midir?
12:04 Meclis'e 9 yeni fezleke gönderildi
11:38 ‘Mehmet Tunç ve Bêkes’ kitabı yasaklandı
11:21 Öcalan'ın avukatları İmralı'ya gitmek için başvurdu
11:18 Temelli: Til Rifat'ta yaşananlar bir katliam stratejisidir
11:15 Gazeteci Topaloğlu’na tutuklama istemi
10:46 ABD'nin Pearl Harbor askeri üssünde silahlı saldırı: 2 ölü ve 1 yaralı
10:17 Kasım'da 38 kadın katledildi, 13 çocuk istismara maruz bırakıldı
10:13 'Öcalan şahsında Kürt halkına uygulanan tecride karşı çıkalım'
10:08 AİHM’den Türkiye’ye ‘Bijî Serok Apo’ mahkumiyeti
09:37 Bozankaya’da sendikaya üye oldukları için 33 işçi işten çıkartıldı
09:27 Dr. Güneş: Türkiye’nin tehditleri işe yaramadı, Fransa etkili oldu
09:24 25 Kasım’dan 8 Mart’a: Eşit ve özgür yaşamak istiyoruz
09:15 ‘Paramiliter gruplar cepheye sürüldükçe insanlık dramı sona ermez’
09:14 Nizip’in yağlık zeytininde verim 4’te 1’e düştü
09:12 Günde kazandığı 40 lirayla ailesini geçindirmeye çalışıyor
09:12 Sendika temsilcileri: İnsan onuruna yaraşır bir ücret belirlenmeli
09:10 Eser ve Topaloğlu’nun tutuklanmasına tepki: Türkiye gazeteci hapishanesine dönüştü
09:09 ‘AKP’nin savaş politikalarının bedelini halklar ödüyor’
09:08 Sanayi atıkları Nizip Çayı'nı zehirledi
09:04 Kapısına kilit vurulan Mor Dayanışma’nın üyesi: Kadın mücadelesi mühürlenemez
09:00 05 ARALIK 2019 GÜNDEMİ
08:45 Ankara’nın YPG’ye dair geri adımı gazete manşetlerinde
04/12/2019
23:59 Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı: Demirtaş’ın poliklinik kontrolleri için gerekli özen gösteriliyor
22:29 Sanatçı İlkay Akkaya tehdit edildiğini duyurdu: Önlem alınsın
22:20 Tüpraş'ta patlama
21:11 Gazeteci İdris Özyol yoğun bakımda
21:07 Batman'da 7 kişi daha tutuklandı
20:12 Bir kadın katledilmek istendi, biri şüpheli şekilde yaşamını yitirdi
19:59 Diyarbakır ve Urfa için kuvvetli sağanak uyarısı
19:25 ‘Hayata Dönüş Operasyonu’ davasına devam edildi
19:01 'Kadın mücadelesine ket vuramazsınız'
18:46 Mardin Barosu'ndan Diyarbakır Barosu'na destek
18:16 Cumhuriyet davasında 'reddi hakim talebi' reddedildi
17:47 Erdoğan ve Trump zirve sonrası görüştü
17:37 Bahçeli: Af teklifini beklemeye aldık
17:35 Stoltenberg: YPG’nin nasıl tanımlanacağı tartışılmadı
17:30 Ceren Özdemir'i katleden fail yakalandı
17:22 NATO Zirvesi'nden 9 maddelik deklarasyon çıktı
17:22 Kayyum atanan Akpazar’da meclis üyeleri belediyeye alınmıyor
17:04 Muhtarı şikayete geldiler, yasağa takıldılar
17:00 Rakamlar 'kötü muamele geriledi' diyen Soylu'yu yalanlıyor
16:51 'Eğitim Sistemi ve Çocuk Hakları' eğitimi devam ediyor
16:42 Dünya Madenciler Günü’nde açıklamaya yasak!
16:35 Soma madencileri: Günümüzü çözülmeyen sorunlarla karşılıyoruz
16:15 Türkiye NATO’da geri adım attı
16:14 Öztrak: Tek adam rejimi milletin derdine deva olmuyor
16:03 Erdoğan Trump'la görüştü
15:47 Sur’da Kadın Yaşam Ormanı'na yeni fidanlar dikildi
15:46 Sur'da inşa edilen yeni yapılara 'Sincan Cezaevi' benzetmesi
15:34 ÖHD: Marmara cezaevlerinde hak ihlali artarak sürüyor
15:30 Cezaevinde ölen Aydoğan'ın durumundan Cumhurbaşkanlığı haberdardı
15:09 DİB: Denetlenemeyen bir bütçe süreciyle karşı karşıyız
15:08 Urfa Barosu İnsan Hakları Haftası’nı etkinliklerle kutlayacak
15:04 Eren Keskin: Hepimizi ırkçı yöntemlerle biçimlendirmek istiyorlar
15:03 Kürt partileri ulusal birlik için yol haritası çıkaracak
14:40 Nükleer karşıtı mücadeleyi büyütme çağrısı
14:22 Dünya Madenciler Günü'nde ‘Yeraltından Yüzler’ sergisi açıldı
13:58 NATO Liderler Zirvesi başladı
13:44 Elbistan’da 3 HDP’li tutuklandı
13:34 NATO Genel Sekreteri: Erdoğan ile görüştüm, sorun üzerinde çalışıyoruz
13:33 Gazeteci Topaloğlu’nun ifadesi alındı
13:19 Şule Çet’in duruşmasından karar çıktı
13:15 Polis Bozankaya işçisine eylem yaptırtmıyor
13:05 ‘Gazetecilik yapmak ve direnmekten başka çare yok’